Polityka określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów korzystających z www.marzyszbiegnij.pl (dalej: Serwis). Określa również zasady stosowania plików cookies.

Gdy składasz zamówienie lub pobierasz darmowy produkt, lub zapisujesz się do newslettera, przekazujesz nam swoje dane osobowe. Podobnie dzieje się, gdy składasz reklamację, odstępujesz od umowy lub kontaktujesz się z nami w każdej innej sprawie. Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie są udostępniane jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

Dane osobowe podajesz nam dobrowolnie. Przetwarzamy je wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy zdecydujesz się nie podawać danych niezbędnych do realizacji zamówienia i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia. Pamiętaj, że masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie lub korzystając z naszej pomocy. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne.

Administratorem danych osobowych www.marzyszbiegnij.pl (dalej Administrator lub Sprzedawca), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

GRESTO Katarzyna Greszta

Rawska 4, 53-118 Wrocław
NIP: 886 187 83 23, REGON: 020925700

poczta elektroniczna: kontakt@marzyszbiegnij.pl

1. Informacje ogólne

 1. Administrator oświadcza, że przestrzega zasad ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej oraz wszelkich uregulowań prawnych przewidzianych Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2135).
 2. Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  a. poprzez dane, które dobrowolnie wprowadzasz do systemów Administratora,
  b. poprzez zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych.
 3. Sprzedawca posiada wyłączny dostęp do Twoich danych. Dostęp ten może być powierzony podmiotom, za pomocą których dokonujesz płatności za zakupy w Serwisie oraz podmiotom, które mają za zadanie dostawę towaru. Te podmioty gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi regulaminami. Dostęp do Twoich danych osobowych jest udzielany w/w podmiotom tylko w zakresie niezbędnym, który zapewni realizację ich usług, abyś mógł zakupić i otrzymać towar oraz za niego zapłacić.

2. Zakres i cel zbierania danych osobowych

 1. Sprzedawca przetwarza Twoje dane osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w Serwisie oraz w celach księgowych, czyli w celu:
  1. złożenia zamówienia w Serwisie,
  2. zawarcia umowy sprzedaży,
  3. wystawienia faktury VAT,
  4. realizacji usługi Newsletter,
  5. realizacji usługi Formularza kontaktowego.
 2. W przypadku Zamówienia Sprzedawca zbiera, przetwarza i przechowuje Twoje następujące dane:
  1. adres poczty elektronicznej (e-mail), niezbędny do komunikacji związanej z obsługą zamówienia;
  2. imię i nazwisko, konieczne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
  3. adres dostawy, potrzebny do zaadresowania przesyłki;
  4. numer telefonu, niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników);
  5. nazwa firmy i numer identyfikacji podatkowej (NIP), konieczny do wystawienia faktury VAT.
 3. W przypadku zapisania się do usługi Newsletter oraz wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji od marzyszbiegnij.pl (podczas rejestracji lub składania zamówienia) podajesz imię i adres e-mail, na który Administrator będzie przesyłał informacje handlowe. W każdej chwili możesz zrezygnować klikając link anulujący subskrypcję, który znajduje się w stopce każdego newslettera lub wysyłając maila na kontakt@marzyszbiegnij.pl.
 4. Sprzedawca oświadcza, iż podanie przez Ciebie danych w wyżej wskazanym zakresie jest całkowicie dobrowolne, a jednocześnie niezbędne do pełnej realizacji usług świadczonych w Serwisie.
 5. W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez Serwis.
 6. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 7. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości).
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
 9. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3. Prawa i obowiązki

 1. Administrator ma prawo i obowiązek ustawowy do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Klientów Serwisu organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. W każdym czasie masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, gromadzonych przez Administratora. Możesz sprawdzić, modyfikować, uzupełnić, a także usunąć swoje dane osobowe bez podania przyczyny. Stosowne oświadczenie woli możesz przesłać na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Usunięcie Twoich danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może spowodować brak możliwości realizacji usług świadczonych w Serwisie lub ich poważnym ograniczenie.

4. Zasady prywatności

 1. Sprzedawca podejmuje wszelkie działania, niezbędne do zachowania prywatności oraz poufności Twoich danych osobowych oraz korzysta z nich tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim je powierzyłeś.
 2. Masz prawo poprosić Administratora o informację, w jaki sposób wykorzystywane są Twoje dane osobowe. Poinformuje Cię o danych, które gromadzi, w jaki sposób je wykorzystuje, jakim celom mają służyć i komu je przekazuje oraz jaką zapewnia ochronę danych przy przekazaniu innym podmiotom. Udzieli Ci też informacji o instytucjach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.
 3. Administrator stosuje wszystkie wskazane we wniosku GIODO środki techniczne takie jak: środki ochrony fizycznej danych osobowych, środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej, środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych oraz środki organizacyjne zapewniające należytą ochronę przetwarzanych danych osobowych oraz które zabezpieczają dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną i wykorzystaniem ich w niewiadomym celu, a także przypadkową lub celową zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Administrator będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych i będzie współpracować z organami zajmującymi się ochroną danych oraz uprawnionymi do tego organami ścigania. W przypadku braku przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, będziemy postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami ochrony danych, zasadami współżycia społecznego jak i ustalonymi zwyczajami.

5. Polityka cookies

 1. Sprzedający zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies, aby gromadzić dane związane z tym, jak korzystasz z Serwisu. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Używane są do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Administrator wykorzystuje tymczasowe pliki cookies tzw. „sesyjne” przechowywane na Twoim urządzeniu dopóki się nie wylogujesz, nie wyłączysz strony internetowej lub przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach plików Cookies lub dopóki ich nie usuniesz.  
 2. Pliki cookies dostosowują i optymalizują Serwis dla Twoich potrzeb poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Serwisu oraz zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu. Pliki cookies niezbędne są również do utrzymania Twojej sesji po opuszczeniu strony internetowej, na przykład umożliwiają powrót do zawartości koszyka bez utraty jego parametrów, co wiązałoby się z ponowną koniecznością wyboru towarów.
 3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „Cookies”: to Internet Explorer, Mozilla FireFox. Google Chrome, Opera.
 4. W każdej chwili możesz, za pomocą swojej przeglądarki internetowej, całkowicie zablokować i skasować lub ograniczyć gromadzenie plików cookies. Może to jednak utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.

6. Istotne techniki marketingowe

 1. Sprzedawca stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Nie przekazuje danych osobowych, lecz zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

7. Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w Serwisie były rzetelne, a Serwis działał poprawnie i był dostępny w każdym czasie. Mimo to mogą się zdarzyć sytuacje, gdy w Serwisie pojawią się błędy lub Serwis będzie czasowo niedostępny, za co z góry przepraszamy.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użycia lub niemożności użycia Serwisu lub jakichkolwiek stron spoza Serwisu, do których zamieszczone są łącza w tym Serwisie.

8. Kontakt

 1. Serwis marzyszbiegnij.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego przez Ciebie e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z numeru telefonu (np. obsługa zamówienia).
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu: kontakt@marzyszbiegnij.pl
 3. W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt: kontakt@marzyszbiegnij.pl
 4. W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem: GRESTO, ul. Rawska 4, 53-118 Wrocław.